Programmering i skolan

Anmäl dig till programmeringskurs
 
2018 blev programmering blev programmering på allvar inskriven i svensk läroplan, Lgr11.Sveriges skolor har kommit olika långt. Redan 2019 slog Internetstiftelsen fast att mer kompetensutveckling behövs för landets lärare.Tecken tyder på att bilden är den samma även nu år 2021.
 
Vi vill gärna var med på din skolas resa mot en ännu bättre undervisning i programmering. Och det gäller inte bara matematik och teknikämnet!
 
Behöver lärare kurs?
Våra kurser bygger på LEGO® Educations filosofi där deltagarna är utforskande i sina inlärningsprocesser. Kursernas huvudsakliga innehåll är att bekanta sig med robotens funktion och tillbehör. Deltagarna får praktisk erfarenhet av de olika lektionernakopplade till LEGO® Education koncept. Kursen hjälper dig som lärare att tänka didaktiskt i förhållande till undervisningen i klassrummet.
 
Övergripande pedagogiska principer
 
Vi fokuserar på utforskande och vetenskapligt tillväga gångssätt med samarbete, reflektion och process som en arbetsform. Allt sker med svenska kursplanernas centrala innehåll som bas. Skolan och lärarna själva måste ha äganderätten till kodningen och vara delaktiga i att skapa bra lektionsupplägg. Det sker i samarbete med oss på FIRST Scandinavia Partner.
 
Kursledare
Våra kursledare håller kurser av hög kvalitet och är hela tiden uppdaterade om ny teknik. Som Sveriges enda specialiserade partner till LEGO Education har vi möjlighet att vara riktiga experter på koncepten. Vi har bara LEGO Educations material i vår produktportfölj. Detta hjälper oss att leverera kurser och utbildning som är i linje med både läroplaner och teknisk utveckling samtidigt som vi kan tipsa om det senaste kopplat till just LEGO Educations koncept. Våra kursledare är själva legitimerade lärare och har lång erfarenhet av att implementera kodning och programmering i skolor. Våra lärares roll i utbildningen är bl.a. att säkerställa kvaliteten så att deltagarna får maximal nytta av kursen. Målet är att deltagande lärare kan börja undervisa i koncepten direkt efter avslutad utbildning.
 
 

 

UPPSALA

Time: Tuesday December 14th 2021 at 09:00
Deadline: Tuesday December 7th 2021 at 16:00